Szkoła
językowa

Zajęcia językowe są prowadzone przez wykwalifikowanych, doświadczonych lektorów według wszelkich standardów metodycznych obowiązujących w nauczaniu języka obcego osób dorosłych. Największy nacisk kładziemy na komunikację. Metody nauczania są dopasowane do potrzeb i oczekiwań kursantów. Wysoki poziom nauczania potwierdzają przeprowadzane systematycznie testy i inne sprawdziany umiejętności językowych, które stanowią dodatkową motywację dla kursantów.

Firma MASTER to zespół, który ciężko pracuje, aby stworzyć stymulujące i rozwijające programy dla uczniów na wszystkich poziomach, w każdej branży i w każdym wieku.

Zajęcia prowadzimy w oparciu o autorską metodę nauczania języka, która pozwala szybko uzyskać umiejętności porozumiewania się w naturalnych, życiowych i biznesowych sytuacjach, z jakimi spotykamy się podróżując, czy też pracując w wielokulturowym gronie.

Tworzymy programy nauczania dopasowane do profilu zawodowego słuchaczy.

Doświadczeni i profesjonalni nauczyciele sprawiają, że firma MASTER jest odpowiedzią na jedną z podstawowych barier w uczeniu się nowego języka – barierę mówienia. Dlatego też największą wagę przywiązujemy do ćwiczenia komunikacji w naturalnych i najbliższych rzeczywistości sytuacjach. U nas swobodne porozumiewanie się w języku obcym praktykujemy już od pierwszych zajęć
 
Na rynku wyróżnia nas doświadczenie w nauczaniu języków obcych, rozbudowane portfolio klientów, innowacyjne metody nauczania oraz rozwiązania ściśle dopasowane do Państwa indywidualnych potrzeb.

Cenimy Państwa czas, dlatego zajęcia są prowadzone w siedzibie klienta lub na Skype. Oferujemy kursy języka ogólnego, biznesowego i specjalistycznego. Nasza kadra dydaktyczna to wysoko wykwalifikowani lektorzy polscy i Native Speakerzy, posiadający uprawnienia do nauczania języków obcych oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe. W ofercie mamy również język polski dla obcokrajowców.

Kursy językowe w firmie MASTER to wymierne korzyści dla Państwa firmy:

  • kursy dopasowane do indywidualnych potrzeb,
  • sprawna obsługa – jedna faktura na koniec miesiąca,
  • innowacyjne metody, zwiększające skuteczność nauczania,
  • wzrost kompetencji pracowników – pozytywny wpływ na wizerunek firmy,
  • usprawnienie komunikacji z zagranicznymi kontrahentami,
  • zwiększenie przewagi konkurencyjnej – szansa na zdobycie nowych rynków,
  • elastyczna oferta – możliwość rotacji słuchaczy uczęszczających na kurs,
  • raporty z monitoringu indywidualnych postępów słuchaczy.

Nowoczesne metody nauczania dla klientów biznesowych i instytucjonalnych oparte na podejściu komunikatywnym. 

Celem jest opanowanie i doskonalenie umiejętności sprawnego porozumiewania się w języku obcym. Interaktywny charakter nauczania zapewnia łatwość komunikacji w języku obcym już od początkowych etapów nauki. W procesie nauczania uwzględniane są indywidualne cechy i preferencje słuchacza.

Pomożemy Ci przełamać barierę w mówieniu, ośmielimy do podjęcia rozmowy z osobą obcojęzyczną lub udoskonalimy twój zasób słownictwa.

Rozwiązania dla HR
W porozumieniu z działem HR opracowujemy raporty frekwencji. Dodatkowo regularnie monitorujemy przebieg i efekty procesu nauczania, przeprowadzając testy weryfikujące postępy słuchaczy. Na podstawie wyników testów oraz aktywnego udziału w zajęciach opracowujemy semestralne oraz roczne indywidualne raporty postępów dla każdego słuchacza.